Меню
Количка

Безплатна доставка за всички поръчки над 150.00 лв до 10.00кг

Препарат за водоструйки RM 806, 20 л

Препарат за водоструйки RM 806, 20 л

Аксесоари за водоструйки - Препарат за водоструйки RM 806, 20 л
Препарат за водоструйки RM 806, 20 л
 • Наличност: В наличност
 • Марка Karcher
 • Модел: RM 806
 • Арт №: P003618
 • Гаранция: 24 месеца
 • Произход: Германия
 • Кат. №: 62954330
168.00 лв.
без ДДС: 168.00 лв.
Купи
купи на изплащане
Само за 16.38 лв. на месец
Кредитен модул TBI Bank 19.68

Само за 16.02 лв. на месец

Описание

Препарат за водоструйки RM 806, 20 л

Този почистващ концентрат има широк спектър на приложение и отстранява упорити улични замърсявания като прах, масла, смазочни материали, насекоми, смола и глина. Без NTA.

Съвместим за употреба със следните модели машини:

HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX
HDS 1000 Be
HDS 1000 De
HDS 11/18-4 S Basic
HDS 12/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas LPG
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20 De Tr1
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 13/35 De Tr1

 

HDS 17/20 De Tr1
HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 9/14-4 ST
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/50 De Tr1

 

HDS-C 7/11 благородна стомана
HDS-C 7/11 стомана лакиран
HDS-C 8/15 E благородна стомана
HDS-C 8/15 E стомана лакиран
HDS-C 9/15 благородна стомана
HDS-C 9/15 стомана лакиран
HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS-E 8/16-4 M 24KW
HWE 860
SB Wash 5/10
SB Wash 5/10 Fp
SB Wash 5/10 Fp/Ws

 

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Технически характеристики

Качества на продукта:

 • мощен препарат за почистване на МПС с водоструйки
 • разгражда и най-тежките замърсявания от масла, греси, смоили и насекоми
 • бързодействащ
 • особено ефективен
 • Бързо разделяне в масления сепаратор
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA

Коментари

Поставете оценка за цената и качеството на продукта. Така помагате на останалите клиенти да направят по-добър избор.

ОСТАВИ КОМЕНТАР